Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Gia Viễn

Thứ sáu, 21/09/2018

 Sáng 11/9, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Vũ Công Hoan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND huyện Gia Viễn.

Quang cảnh buổi làm việc với UBND huyện Gia Viễn

    Tại huyện Gia Viễn, việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận, giao cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết 1.384 văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh; đã hoàn thành 1.314 văn bản được giao, chưa hoàn thành 70 văn bản. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Gia Viễn cũng làm khá tốt việc tiếp nhận và giải quyết các nội dung việc cụ thể tại đơn vị.

    Thời gian qua việc thực hiện CCHC ở Gia Viễn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, mà còn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ thông tin - xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh, UBND huyện đã quản lý, theo dõi văn bản đi, đến trên phần mềm VNPT-iOffice.

    Qua kiểm tra, đồng chí Vũ Công Hoan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá UBND huyện Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực. Hiệu quả công tác điều hành lãnh đạo ngày càng được nâng cao. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

    Đồng chí Vũ Công Hoan đề nghị thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Gia Viễn phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung làm tốt hơn việc cải cách thủ tục hành chính nhất là ở cấp xã; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

    Trước đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Gia Vân. Từ đầu năm đến nay, xã đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên. Thực hiện công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận 1 cửa; UBND xã đã rà soát 99 thủ tục hành chính; tiếp nhận mới và đã giải quyết được 4000 hồ sơ. Gia Vân cũng tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng của công dân liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. UBND xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác