Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính năm 2022

Thứ tư, 07/09/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 06/9, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ do đồng chí Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Gia Viễn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện một số cơ quan chuyên môn của huyện, Phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ về CCHC, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tập trung nâng cấp bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử… Năm 2021, đã hoàn thành 12/12 nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC của tỉnh; 6 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 11/12 nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC của tỉnh, hoàn thành 14/24 nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC của huyện.

Về thực hiện chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh với 10 nhiệm vụ cụ thể và 36 hoạt động chi tiết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện hoàn thành 30 hoạt động thuộc 9 nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số xã và nghe báo cáo, kiểm tra thực tế việc triển khai công tác CCHC của các cơ quan, bộ phận chuyên môn của huyện, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của huyện đã đạt được trong công tác CCHC. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Vụ, Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBND huyện ban hành quyết định phân công cơ quan chuyên môn của huyện chủ trì và phối hợp thực hiện các nội dung của CCHC; ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tăng cường triển khai số hóa hồ sơ theo quy định, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyền và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, thực hiện ký số theo quy định./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT