Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát các quy định của pháp luật về CB, CC cấp xã

Thứ tư, 22/02/2017

   Sáng 20/2, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát tại 2 xã Kim Hải, Lai Thành (huyện Kim Sơn) về việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ 1/1/2014 đến 31/12/2016.

    Đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.


Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi làm việc lãnh đạo các xã Kim Hải, Lai Thành đã báo cáo với Đoàn khảo sát về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã; việc bố trí phân công nhiệm vụ, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã...

    Theo đó, thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, UBND các xã đã ban hành Quy chế làm việc, quy định chi tiết nguyên tắc làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, quy định chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của UBND xã. Số đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được bố trí được đảm bảo.

    Trong quá trình bổ nhiệm, tuyển dụng được thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước, các cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện đúng chức trách, vị trí làm việc, nhiệm vụ được phân công. Các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Mọi chế độ phụ cấp kiêm nhiệm được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

    Lãnh đạo các xã Kim Hải, Lai Thành đã nêu một số hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong việc các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị: Cần bố trí lại đội ngũ công chức cho phù hợp với thực tiễn trên cơ sở giảm công chức tư pháp, tăng công chức văn phòng; từng bước giảm số lượng biên chế cán bộ của địa phương để có điều kiện tăng lương, tăng phụ cấp, đáp ứng thu nhập tối thiểu cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn; tiếp tục duy trì chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ đối với những người có bằng cấp cao, được đào tạo chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn.

    Đề nghị khi Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, có hiệu lực cần sớm triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn thống nhất việc thực hiện. HĐND-UBND tỉnh cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đề nghị HĐND-UBND tỉnh xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội Người cao tuổi...

    Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã trao đổi làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố như: Tính hiệu quả của việc bố trí các chức danh cán bộ công chức cấp xã; chế độ làm việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã...


Đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị khảo sát đã giúp Đoàn khảo sát có cách nhìn tổng thể về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

    Trên cơ sở trao đổi làm rõ những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức tại các xã, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị, đề xuất của các xã, báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cũng như Trung ương để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đỗ Tho (nbtv.vn)

 

Bài viết khác