Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thôn 7, Liên Huy xã Gia Thịnh công bố đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Chủ nhật, 12/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 12/5, thôn 7, Liên Huy xã Gia Thịnh tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Về dự có đồng chí Đinh Văn Hưng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND xã, trưởng một số ban, ngành, đoàn thể xã, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn; Bí thư, Trưởng thôn cùng đông đảo Nhân dân thôn 7, Liên Huy xã Gia Thịnh.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và sự tham gia tích cực của người dân, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đến năm 2023 thôn 7, Liên Huy xã Gia Thịnh đã về đích NTM kiểu mẫu. Thôn đã huy động các nguồn lực, nhân dân đóng góp trên 3,4 tỷ đồng tập trung nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn từng bước hiện đại, xây dựng nông thôn có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Xây dựng nông thôn mới dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, công tác vệ sinh môi trường sinh thái được bảo vệ; giữ vững an ninh trật tự ở thôn, dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thôn.

Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 100%. 100% công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh. 100% tuyến đường trong thôn được bê tông hóa, có hệ thống đèn chiếu sáng. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 90%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì tổ chức thường xuyên trong năm đảm bảo thu hút từ 50%số dân tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, 25% số dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. Hiện nay 100% các hộ gia đình đã duy trì thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo quy định. Không có hộ nghèo. Thu nhập bình quân của thôn đạt 78 triệu đồng/người/năm.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác