Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật căn cước phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 2024.

Thứ hai, 27/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Bài viết khác