Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Thành lập Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược

Thứ tư, 15/11/2017

Huyện ủy Gia Viễn vừa tổ chức Lễ công bố thành lập Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược, xã Gia Sinh nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện lên thành 69 tổ chức cơ sở Đảng.


Quang cảnh Lễ công bố

    Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động hơn 3 năm, chuyên sản xuất các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên bằng các loại thảo dược của địa phương.

    Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cố gắng của 11 thành viên Hợp tác xã và hơn 30 công nhân, người lao động, Hợp tác xã đã tạo mối kinh doanh, phát triển bền vững với những sản phẩm tiện dụng đã có thương hiệu như: Muối ngâm chân, xà bông tắm…


Trao Quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược, xã Gia Sinh 

    Việc thành lập Chi bộ Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới đối với Hợp tác xã Sinh Dược, là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.


Tặng hoa chúc mừng Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược, xã Gia Sinh 

    Đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hành động, chấp hành nghiêm nguyên tắc điều lệ Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoạt động đúng định hướng, đáp ứng với cơ chế kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác