Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tham quan thực tế tại 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018

Thứ tư, 14/11/2018

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018, sáng ngày 14/11, UBND huyện tổ chức tham quan thực tế tại 3 xã Gia Xuân, Gia Trung và Gia Lạc đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đến nay, các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 đã cơ bản hoàn thiện các chỉ tiêu của 19 tiêu chí. Hiện, các xã đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng Trạm Y tế và nhà văn hóa trung tâm xã, phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

tram_yte_xa_gia_lac

Trạm Y tế xã Gia Lạc cơ bản đã hoàn thành để đưa vào sử dụng

nha_vh_tt_xa_gia_trung

Nhà văn hóa Trung tâm xã Gia Trung đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

nha_vhtt_xa_gia_xuan

Nhà văn hóa Trung tâm xã Gia Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại các xã có sự thống nhất và quyết tâm chính trị cao đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu, cùng với sự gương mẫu, tiên phong, nòng cốt của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền các địa phương sâu sát, cụ thể, thường xuyên tìm tòi, phát hiện những cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; rút kinh nghiệm về cách làm, giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò chủ thể của người dân. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp ngày công, tiền của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của  địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Cẩm Vân - Đài TT Gia Viễn

Bài viết khác