Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Thứ ba, 11/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 11/4, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tham dự tập huấn có gần 100 học viên thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đã được cán bộ kỹ thuật của VNPT tỉnh Ninh Bình hướng dẫn và trao đổi các nội dung chính có liên quan đến việc sử dụng phần mềm như: Hướng dẫn lấy tài liệu, đăng nhập phần mềm; giới thiệu tổng quan hệ thống; hướng dẫn tự khai hồ sơ; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhân sự xác nhận hồ sơ; giới thiệu hệ thống báo cáo theo dõi, giám sát việc cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn quản trị tại các đầu mối.

Thông qua buổi tập huấn, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm được những kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ có đủ kiến thức và kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Từ đó, góp phần số hóa thu thập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ cho việc lưu giữ, quản lý, tra cứu, kiểm soát chặt chẽ số lượng biên chế theo vị trí việc làm, xây dựng báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương… đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Hồng Hạ, Trung tâm VH-TT&TT huyện