Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Phòng chống Covid-19

Tinh thần và tấm lòng vàng thời Covid-19

Thông điệp 5T "Pháo đài" phòng, chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội

Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đến 15h ngày 27/8/2021)

V/v tăng cường kiểm soát, phân loại, áp dụng biện pháp cách ly các trường hợp trở về địa phương để phòng, chống dịch CoVid-19 tại các chốt kiểm dịch thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch CoVid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tang

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch được cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về quy trình kiểm soát y tế tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CHO VAY TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯỢNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT DO DỊCH COVID-19

Phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ