Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Phòng chống Covid-19

Thông tin về ca mắc COVID-19 tại thị trấn Me ngày 09/12/2021

Thông tin về ca mắc COVID-19 tại xã Gia Vượng (ngày 08.12.2021)

Thông tin về ca mắc COVID-19 tại xã Gia Vượng

Thông tin về ca mắc COVID-19 tại thị trấn Me

Thông tin về trường hợp mắc COVID-19 tại xã Gia Thịnh

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng học sinh từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Gia Viễn

V/v triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt IX

Thông báo về việc cập nhật các vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp (đến ngày 11/11/2021)

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 Sputnik V mũi 2 cho công dân đang thường trú, tạm trú đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 đợt VIII trên địa bàn huyện

Tinh thần và tấm lòng vàng thời Covid-19

Thông điệp 5T "Pháo đài" phòng, chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội

Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đến 15h ngày 27/8/2021)

V/v tăng cường kiểm soát, phân loại, áp dụng biện pháp cách ly các trường hợp trở về địa phương để phòng, chống dịch CoVid-19 tại các chốt kiểm dịch thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch CoVid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tang

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch được cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về quy trình kiểm soát y tế tại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CHO VAY TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯỢNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT DO DỊCH COVID-19

Phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ