Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Phổ biến pháp luật

Chung tay bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và chế định quy định trong Bộ luật Hình sự đối với hành vi xâm phạm động vật nguy cấp, quý, hiếm

Luật Thi đua khen thưởng

Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

10 điểm mới của Luật Căn cước năm 2023

Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Luật Căn cước

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Hướng dẫn cập nhật số căn cước công dân thay Số CMND (9 số) bằng số CCCD trên Tài khoản DVC Quôc gia

Các tình huống hỗ trợ hay gặp của ký số Khai sinh, Khai tử

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

Luật Dầu khí số 12/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Luật Thanh tra năm 2022

Chỉ thị tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Nghị quyết của Quốc hội

Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2023

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Gia Viễn năm 2023

Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Gia Viễn ban hành hết hiệu lực thi hành

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Gia Viễn ban hành còn hiệu lực

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 2022

Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11/2021)

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Kế hoạch thực hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

02 THÁNG ĐẦU NĂM, GẦN 43 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC SANG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN TẠI NHCSXH LÃI SUẤT 0% ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG