Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Thứ năm, 16/02/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Bài viết khác