Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phát triển nuôi thả thủy sản ở Gia Viễn

Chủ nhật, 17/06/2018

 Địa bàn huyện Gia Viễn có hai sông lớn là sông Đáy và sông Hoàng Long, diện tích ruộng trũng lớn có vai trò quan trọng đối với nghề khai thác, nuôi thả thuỷ sản.

Mô hình chuyên canh nuôi thả thủy sản ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn

    Gia Viễn là huyện chiêm trũng có diện tích nuôi thả thuỷ sản đạt trên 1800 ha, trong đó diện tích cá lúa trên 1400 ha, diện tích ao hồ, đầm trên 360 ha. Từ năm 2008 đến nay, thực hiện vận động nhân dân tự nguyện dồn điền đổi thửa, gắn chỉnh trang đồng ruộng cùng với phong trào xây dựng NTM; Gia Viễn đã chuyển đổi gần 200 ha lúa cấy kém hiệu quả và diện tích cá – lúa sang chuyên canh nuôi thả thủy sản.

    Hoạt động khai thác và nuôi thả thuỷ sản có bước phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận nông, ng­ư dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương; sản lượng năm 2017 ước đạt trên 2 nghìn tấn.

    Nhiều xã đã khai thác đ­ược thế mạnh của vùng kinh tế ven sông để nuôi trồng, khai thác. Vùng nội đồng­ đã chuyển mạnh sang nuôi cá - lúa, tích tụ ruộng đất, phát huy lợi thế con nuôi thuỷ sản, tăng thu nhập; ước tính sau chi phí đạt từ 50 – 60 triệu đồng/ha/năm.  

    Tuy nhiên, các vùng nuôi thuỷ sản của Gia Viễn cũng thường bị thiệt hại lớn trong mùa mưa lũ, ngập lụt. Tình trạng ngập lụt đã phá huỷ hệ thống ao đầm, mặt ­nước lớn, cá, tôm hoà nhập chung trong vùng; đây còn là nguyên nhân dẫn đến việc người dân trong vùng dùng kích điện để đánh bắt thuỷ sản, phá huỷ sinh cảnh và gây ô nhiễm môi tr­ường sống của các loài thuỷ sinh.

    Thực tế này diễn ra rất cần chính quyền các xã có các biện pháp xử lý nghiêm minh, góp phần để lĩnh vực thủy sản của huyện phát triển.

Nguồn (nbtv.vn)

 

Bài viết khác