Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ngày làm việc thứ 2 - Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 05/01/2017

   Hôm nay 13/12, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng các đại biểu làm việc tại hội trường nghe các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Buổi chiều các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận theo tổ.

    Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Quang cảnh phiên họp

    Mở đầu phiên họp buổi sáng nay, HĐND tỉnh nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình và tờ trình về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh. Theo đó, dự kiến trong năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ họp gồm 1 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ vào giữa năm và cuối năm.

    Về chương trình giám sát, trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm, và cuối năm với 14 nhóm vấn đề. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; và giám sát việc thực hiện một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Tiếp đó, ông Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư tỉnh NB và Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định 1 số chế độ chính sách đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh NB.

    Ông Vũ Văn Kiếm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

    Ông Bùi Hoàng Hà, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vi sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, và Tờ trình về việc sắp xếp, chia tách thành lập 1 số thôn mới thuộc xã Gia Trung và xã Gia Lập huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.

    Ông Nguyễn Ngọc Thạch, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày Tờ trình về việc ban hành NQ về 1 số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình.

    Ông Chu Thanh Hà, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về ban hành quy định 1 số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình.

    Ông Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình về việc ban hành NQ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH tỉnh Ninh Bình năm 2017.

    Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày Tờ trình về việc phê duyệt đề án xây dựng NTM tỉnh NB giai đoạn 2017 – 2020 và Tờ trình về việc đề nghị ban hành NQ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

    Ông Trần Song Tùng, Giám đốc Sở Tài chính trình bày 5 Tờ trình bao gồm: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2015; Tờ trình về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017; Tờ trình về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; và Tờ trình ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở TN&MT trình bày 03 Tờ trình bao gồm: Tờ trình về việc phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh NB; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh NB; Tờ trình về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban văn hóa xã hội, HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban. Thực hiện nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công, Ban Văn hóa xã hội đã tiến hành thẩm tra 1 Báo cáo, 3 Đề án dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV.

    Ông Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban. Theo đó, Ban đã chủ trì phối hợp thẩm tra 7 báo cáo và 4 Đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các ngành trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.

    Ông Chu Thanh Hà, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban. Theo đó, Ban Kinh tế và Ngân sách đã thẩm tra 03 báo cáo và 10 đề án và dự thảo Nghị quyết, chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo về tình hình, nhiệm vụ KTXH năm 2016, phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017 trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.

    Theo đó, các Ban của HĐND tỉnh đã cơ bản thống nhất với các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh và các ngành trình tại kỳ họp. Đồng thời, làm rõ thêm 1 số nội dung liên quan và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp này.

    Chiều nay, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tiến hành thảo luận tại tổ.

 

Minh Thúy ( nbtv.vn )

Bài viết khác