Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, CCHC của các cơ quan, đơn vị thí điểm

Thứ năm, 05/01/2017

   Chiều ngày 22/12, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách thủ tục hành chính tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án của các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

    Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo 1 số đơn vị thực hiện thí điểm.


Các đại biểu dự hội nghị

    Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các đơn vị thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính ở một số đơn vị cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo.

    Theo đó, Thành phố Ninh Bình đã xây dựng Đề án thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo đối với một số phòng, ban thuộc thành phố; Đề án thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh người hoạt động không chuyên trách phường Thanh Bình và phường Tân Thành; đề án nâng cấp Trung tâm một cửa liên thông; Thực hiện thí điểm đề án xây dựng lộ trình tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiêp công lập trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

    Huyện Yên Khánh xây dựng Đề án thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo đối với một số phòng ban thuộc huyện; Chuyển giao quản lý chợ Ninh về UBND thị trấn Yên Ninh; Đề án thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh người hoạt động không chuyên trách xã Khánh Thiện và xã Khánh Trung.

    Sở Nội vụ xây dựng đề án sát nhập Trung tâm dạy nghề huyện Yên Khánh và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Khánh.

    Sở Y tế xây dựng Đề án Thành lập trung tâm y tế huyện Yên Khánh và Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp trên cơ sở sát nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viên Đa khoa của 2 địa phương.

    Sở Tài chính xây dựng Đề án về việc thực hiện xây dựng lộ trình tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

    Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính là việc làm cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các đơn vị được giao thực hiện thí điểm đã tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

    Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị, đề xuất với Tỉnh như: Cần có cơ chế cụ thể đối với những người được tinh giản. Sau khi thực hiện thí điểm cần tổng kết, rút kinh nghiệm. Trong việc nhất thể hóa các chức danh ở cơ sở nên chọn một mô hình cụ thể để thống nhất triển khai ở các địa phương. Cần giao tự chủ về tổ chức bộ máy cho các đơn vị tự chủ về tài chính… 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Việc xây dựng các Đề án là việc làm cần thiết, tuy nhiên, đây là việc khó, việc mới liên quan đến các cấp, các ngành, từng cán bộ, công chức và người dân.

    Để đảm bảo các Đề án có tính khả thi, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, có quan điểm, cách nhìn nhận đúng đắn, khách quan về sự cần thiết phải sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và có những chỉ đạo quyết liệt  việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, địa phương, đơn vị được chọn thí điểm

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau khi Đề án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đỗ Tho (nbtv.vn

Bài viết khác