Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ hai, 29/07/2019

Ngày 24/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Viễn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 8. Tới dự có các đồng chí: Bùi Mai Hoa - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Tô Văn Từ - UVBTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Văn Phương - TUV - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gia Viễn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Bí thư, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Kỳ họp đánh giá như sau: Trong 6 tháng đầu năm 2019 với sự tích cực, chủ động của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành, kinh tế của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, giá trị sản xuất tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2018; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao ước đạt 490,8 tỷ đồng, bằng 252% dự toán được giao. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng địa phương được tăng cường; An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền vững mạnh, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2019 đảm bảo kế hoạch; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhất là triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng và công tác xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch; chủ động triển khai thực hiện phương án PCTT&TKCN năm 2019 đã được phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng “chính quyền điện tử” theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, thu chi ngân sách, bảo vệ môi trường, các hoạt động văn hóa xã hội…quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, theo đó việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác đảm bảo kế hoạch đã đề ra; hoạt động giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, các kiến nghị sau giám sát đã được các đơn vị tiếp thu, thực hiện nghiêm túc nhất là việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cam kết thực hiện các ý kiến chất vấn của Tổ đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, khóa XIX đã thảo luận và biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền./.

Bộ phận Tổng hợp

Bài viết khác