Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khối thi đua các huyện, thành phố triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thứ tư, 01/03/2017

   Tại huyện Nho Quan, Khối thi đua các huyện, thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017

    Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các huyện, thành phố đạt được nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua được tổ chức sinh động, phong phú và linh hoạt gắn với các sự kiện chính trị trong năm như: Thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; đẩy mạnh "Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển tích cực trong ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

    Năm 2017, Khối thi đua các huyện, thành phố xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, coi trọng chất lượng tăng trưởng; tập trung tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

    Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 và tiến hành bình xét thi đua. Theo đó, các huyện, thành phố đã bình xét huyện Nho Quan được đề nghị nhận cờ thi đua của Chính phủ; huyện Hoa Lư được đề nghị nhận cờ thi đua của tỉnh.  Huyện Yên Khánh được suy tôn làm Trưởng Khối thi đua năm 2017.

    Minh Nguyệt (nbtv.vn)

Bài viết khác