Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khối thi đua các huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm tại Gia Viễn

Thứ hai, 28/08/2017

Chiều 24/8, Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Quang cảnh Hội nghị

    6 tháng đầu năm 2017, Khối thi đua các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 

    Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh; phong trào thi đua phát triển sản xuất CN-TTCN và dịch vụ, tạo bước đột phá thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

    Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền đa dạng phong phú, với nhiều nội dung thiết thực, nổi bật là tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, Lễ hội Hoa Lư... Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

    6 tháng cuối năm, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung hướng về cơ sở, khen thưởng chính xác, kịp thời, coi trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

    Phát động thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác