Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa ở xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn

Thứ năm, 28/06/2018

 Hiện nay, Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về mặt bằng và nguồn vốn trong việc xây dựng Nhà văn hóa thôn, xóm đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Công trình nhà văn hóa xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn đang thi công

    Gia Lạc có 12 xóm thì đến nay mới có 01 xóm xây dựng được Nhà văn hóa, các xóm còn lại mặc dù đã có quy hoạch địa điểm nhưng vẫn chưa triển khai xây dựng do chưa có nguồn kinh phí. Theo ước tính để xây dựng được một Nhà văn hóa phải có kinh phí khoảng 400 triệu đồng, trong đó riêng khâu làm móng  khoảng hơn 200 triệu đồng do địa phương thuộc vùng trũng, thấp.

    Hiện nay, mỗi buổi sinh hoạt, hội họp hay triển khai chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các thôn, xóm chưa có Nhà văn hóa ở xã Gia Lạc phải mượn nhờ nhà của Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, HTXNN, đình làng, đền... để tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng Nhà văn hoá thôn là mong ước của bà con nơi đây.

    Để phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong giai đoạn 2018 - 2020, xã Gia Lạc phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Để làm được điều này cần giải pháp đột phá trong huy động nguồn lực như: đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân; vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công san lấp mặt bằng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và con em xa quê hương chung tay ủng hộ...tạo nguồn lực cơ bản để hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.  

Nguồn (nbvt.vn)

Bài viết khác