Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Khai mạc Kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ hai, 20/03/2017

Sáng nay, 15/3, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ Tư. 

    Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

    Cùng dư có các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng.


Quang cảnh kỳ họp

    Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Kỳ họp thứ Tư là Kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIV nhằm tập trung xem xét, thảo luận chuyên sâu các Đề án, Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực tài chính, đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các Nghị quyết, đồng thời giảm tải nội dung của Kỳ họp thường lệ trong năm.

    Các nội dung được xem xét và quyết định tại Kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Do vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết, tích cực tham gia ý kiến để các Nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

    Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh thêm một số nội dung để Kỳ họp xem xét và quyết định, đó là:


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp

    Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đang là một nội dung quan trọng được Trung ương, Quốc hội cũng như cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Để tổng kết, đánh giá đúng tình hình thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý tại cơ sở, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giám sát là rất cần thiết. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu, xem xét kỹ nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo cho việc giám sát thực sự có hiệu quả, đề xuất được với Trung ương những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ ở cơ sở.

    Cùng với việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về phát triển kinh tế, tạo ra tốc độ tăng trưởng hợp lý trong những năm tới, Ninh Bình cần từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế. Tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chi ngân sách; từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu từ thuế, phí đi đôi với quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ tài nguyên, thuế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu...

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Ninh Bình xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, gắn nguồn lực với kế hoạch phát triển kinh tế tạo ra định hướng, tầm nhìn trung hạn cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm. Do vậy, yêu cầu đặt ra cần phân bổ các nguồn lực phải tập trung vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tập trung vào 3 khâu đột phá và 7 chương trình trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh.

    Trong phân bổ đầu tư công trung hạn phải đảm bảo cơ cấu nguồn ngân sách hợp lý giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện; cơ cấu giữa các lĩnh vực cũng như cơ cấu các vùng miền đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các đơn vị trong tỉnh. Bố trí cân đối nguồn vốn giữa thanh toán nợ, vốn cho các công trình chuyển tiếp, và vốn cho các công trình khởi công mới.    Công tác Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 26/7/2014, trong đó, xác định xây dựng đô thị thành phố Ninh Bình hướng tới mục tiêu là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh Ninh Bình; là trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế; là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh.

    Thực hiện mục tiêu đó, hiện nay, thành phố Ninh Bình đang tập trung nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí đô thị loại I, mà trước mắt là hoàn thành lộ trình lên phường của 3 xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc. Vì vậy, cần thiết phải có các cơ chế, chính sách nhằm tạo thêm nguồn lực động viên các xã hoàn thành mục tiêu lên phường trong những năm tới.

    Theo nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tư- HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021; tiếp đó, các đại biểu đã nghe ông Đinh Ngọc Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

    Ông Trần Song Tùng, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Tờ trình về việc quyết định Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017- 2020 của tỉnh.

    Ông Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư trình bày Tờ trình về việc Quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018- 2020; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

    Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách xây dựng NTM áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình.

    Tiếp đó, ông Chu Thanh Hà, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách; các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường; tiến hành một số nội dung quan trọng khác.

    Mai Dung (nbtv.vn)

Bài viết khác