Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng

Thứ năm, 13/12/2018

Sáng ngày 13/12, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiên các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Về dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lưu THị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện, các đồng chí Bí thư, PBT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

089867f047fca4a2fded

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 3 chuyên đề về: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

55370043204fc3119a5e

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 trên địa bàn huyện, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động tổ chức hội nghị học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để thảo luận xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo sát với tình hình thực tế. Trong thực hiện quy định nêu gương, các đồng chí cấp ủy viên cần phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết, tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát việc học tập nghị quyết, tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhắc nhở những đơn vị, thực hiện không hiệu quả qua đó nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

438a33af13a3f0fda9b2

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt học tập các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 cho cán bộ, đảng viên trước ngày 23/01/2019; đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trên địa bàn viết bài thu hoạch cá nhân để tiếp tục nghiên cứu kỹ, sâu nội dung đã học, liên hệ nội dung nhiệm vụ chức trách của người đảng viên trong thực hiện Nghị quyết từ đó ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống và công tác

Hồng Hạ - Đài TT Gia Viễn

 

Bài viết khác