Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2017

Thứ hai, 23/10/2017

   Sáng 19/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2017.


Quang cảnh Hội nghị

    Trong quý III, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức thực hiện toàn diện; vai trò, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy được thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phát triển Đảng được các cấp ủy Đảng chú trọng.

    Cùng với đó, tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 9 tháng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, Công nghiệp xây dựng ước đạt trên 6.488 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt trên 100 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

    Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự ATXH được giữ vững. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, hiệu quả...

    Quý IV, Gia Viễn tiếp tục chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chủ đề năm 2017; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là các xã Gia Phong, Gia Thịnh, Gia Vượng, Gia Hòa; tập trung các giải pháp hoàn thành các mục tiêu KT-XH của năm; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện hoàn thành việc giao quân năm 2018.

    Tại Hội nghị, có 10 cá nhân đã được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra và Dân vận của Đảng.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác