Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và 26 của BCH TW Đảng khóa X

Chủ nhật, 17/06/2018

 Sáng ngày 14/6, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Ngọc Quang - Phó BT Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng ban của huyện; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu về dự Hội nghị

 Thực hiện Nghị quyết số 22, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt trong toàn đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của đảng trong hệ thống chính trị, xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, từ đó phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở đồng thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng quy chế làm việc. Do đó nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm; đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng, chất lượng. Xây dựng được đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên ở cơ sở có lập trường tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó giúp cho cấp ủy, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên.

 Thực hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, trong đó làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành. Công tác tuyên truyền được coi trọng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, có những đột phá trong một số lĩnh vực, tạo nguồn thu nhập nâng cao dần đời sống vật chất cho nông dân, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Nông dân đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy. Bộ mặt nông thôn đã khởi sắc, quy hoạch cơ bản đầy đủ và đồng bộ, nhất là quy hoạch xây dựng NTM đã hoàn thành, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, sản lượng bình quân cả năm đạt trên 70 nghìn tấn. Năm 2017, tổng đàn gia súc trên 100 nghìn con, Diện tích nuôi trồng thủy sản gần 1400 ha, Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017 toàn huyện đã có 13/20 xã đạt chuẩn NTM.

Hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư nâng cấp; các lĩnh vực văn hóa-xã hội ở nông thôn có nhiều tiến bộ. Các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang phát huy hiệu quả tốt; các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo được quan tâm. Tổ chức Hội nông dân được củng cố vững mạnh, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để việc thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Xuân Minh – TUV – Bí thư Huyện ủy đã
 đánh giá cao những kết quả huyện nhà đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 22 của Ban chấp hành TW. Để tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở  đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của 2 NQ trên và các văn bản của Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên;  về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững; tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, tập trung vào ba nội dung: Thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiếp tục xây dựng NTM theo hướng bền vững; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa trong nông dân nông thôn.

                                 Hồng Hạ (Đài TT Gia Viễn)

 

Bài viết khác