Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 và quán triệt, triển khai Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

Thứ sáu, 01/11/2019

Sáng ngày 25/10, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 và quán triệt, triển khai Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị khóa XII.

 Về dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,  Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyến điểm và nguyên nhân để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý IV năm 2019. Theo đó,  trong 9 tháng năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cơ quan cấp trên và đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật như sau:

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” gắn với thực hiện quy chế văn hóa công sở. Phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc.

 Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong  9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 728 tỷ đồng, đạt 374% dự toán; sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Tổng vốn đầu tư xã hội phát triển giao thông, xây dựng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện hơn 20.000 tỷ đồng tăng 68,7% so cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác thu hút đầu tư được quan tâm và đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được đảm bảo; công tác , phòng chống tham nhũng, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung thực hiện và có những chuyển biến tích cực.

Đ/c Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Minh - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong quý IV năm 2019 đó là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 -2025; tập trung chỉ đạo 4 xã còn lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019, tích cực triển khai việc hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu huyện NTM vào đầu năm 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi, không để ảnh hưởng đến thị trường thịt lợn trong địa bàn. UBND huyện cần chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất; kiên quyết giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, chủ động trong công tác y tế dự phòng, phongd chống dịch bệnh, tăng cường công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, công tác quốc phòng địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác