Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thứ năm, 13/07/2017

      Sáng 07/7, Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

    Dự Hội nghị có đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết tại Huyện ủy Gia Viễn

    Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Gia Viễn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức thực hiện toàn diện; vai trò, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy được thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng chú trọng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện kết nạp mới 89 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho hơn 1000 đồng chí. Việc quy hoạch, phân công đề bạt, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định...

    Bên cạnh đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều chỉ tiêu đạt khá so cùng kỳ: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 515 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

    Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển ổn định; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được đảm bảo; giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, phát triển toàn diện cả về chất lượng và cơ sở vật chất. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự ATXH được giữ vững. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, hiệu quả...


Đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị


    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dưỡng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

    Trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Gia Viễn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn, trong các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo nghề và tìm việc làm sau đào tạo nghề cho người lao động…

 

Theo nbtv.vn

Bài viết khác