Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội thảo cuốn sách "Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)"

Thứ ba, 14/03/2017

   Sáng 13/3, Hội đồng Biên soạn cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)” tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về bản thảo cuốn sách.

    Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Hội đồng biên soạn cuốn sách và thành viên Tổ giúp việc Hội đồng biên soạn cuốn sách.


Quang cảnh buổi Hội thảo

    Thực hiện Chỉ thị 15 ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; đặc biệt, để hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)”.

    Triển khai sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng biên soạn và Tổ giúp việc được thành lập; công tác tập hợp tư liệu, tài liệu, nghiên cứu, biên soạn bản thảo cuốn sách được chỉ đạo và tổ chức thực hiện tích cực, chủ động, chặt chẽ, cụ thể. 

    Cuốn sách phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Ninh Bình dưới sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh; là tài liệu quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, ANQP, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại mà tỉnh đã đạt được. Qua đó, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nội dung các sự kiện trong cuốn sách là những thông tin được thẩm tra, đảm bảo tính chính xác, khách quan, dựa trên các nguồn tư liệu, tài liệu phong phú, chính xác và tin cậy.

    Tại Hội thảo, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, khoa học, các đại biểu đều đồng tình đánh giá cao việc biên soạn, xuất bản cuốn sách  “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)” là một chủ trương đúng, trúng, cần thiết và kịp thời. Bản thảo cuốn sách được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, bài bản, bảo đảm tính khoa học, tính Đảng và có giá trị nghiên cứu, thực tiễn cao.

    Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến về một số nội dung: Việc đặt tên sự kiện cần ngắn gọn, rõ ràng, nhất là phần dẫn cuối. Trong một chuỗi sự kiện hoặc 1 sự kiện kéo dài nên dừng lại 1 điểm nhấn, điểm nổi bật để dễ hiểu và sát hơn. Nên bổ sung các sự kiện đối ngoại của tỉnh, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; cần có các biểu thống kê về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội để minh họa; bổ sung thêm các tư liệu về kết quả các phong trào quần chúng, các điển hình tiên tiến, các cuộc vận động.


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn cuốn sách phát biểu kết luận buổi Hội thảo

    Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn cuốn sách ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng bản thảo cuốn sách.

    Đồng chí nhấn mạnh: Cuốn sách “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992-2015)” là một công trình khoa học, là tài liệu cơ bản để tra cứu, khai thác về lịch sử Đảng bộ tỉnh; đồng thời phục vụ thiết thực cho việc chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản các tập lịch sử Đảng bộ tỉnh và các công trình lịch sử khác.

    Bản thảo cuốn sách đã xác định rõ đối tượng, phạm vi nghiên cứu, tập hợp được tương đối đầy đủ nội dung các sự kiện của Đảng bộ tỉnh từ năm 1992 đến 2015. Trong chừng mực nhất định bức tranh lịch sử Đảng bộ tỉnh đã được bổ sung chi tiết, đảm bảo được tính chân thực, sinh động; bố cục chặt chẽ; các sự kiện được trình bày theo trình tự thời gian với kết cấu logic; nội dung bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, có nguồn dẫn cụ thể.

    Bên cạnh đó, cần tiếp thu, chỉnh sửa một số chi tiết như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh về mặt văn kiện, văn bản thì bản thảo sách tương đối đầy đủ nhưng về chỉ đạo thực tiễn cần phải bổ sung thêm. Một số sự kiện cần thể hiện đậm nét hơn và bổ sung thêm những sự kiện diễn ra trong không gian khác nhưng tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh...

    Thay mặt Hội đồng biên soạn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao cho Tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào bản thảo cho hoàn thiện hơn. Sau đó, Tổ giúp việc Hội đồng biên soạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ gửi bản thảo xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy và để gửi Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, thẩm định. Trên cơ sở đó, sẽ hoàn thiện nội dung cuốn sách, triển khai in ấn, phát hành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác