Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn huyện Gia Viễn

Thứ tư, 10/10/2018

 Chiều ngày 21/09, huyện Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ban chỉ đạo, tổ giám sát thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 của huyện, đại diện Lãnh đạo UBND và các cán bộ công chức phòng LĐ-TB&XH của 21 xã, thị trấn.

 

 


Quang
cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo: Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 phải được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể quần chúng và người dân, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, thiếu sót, phản ánh đúng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, đúng bức tranh kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Lưu Thị Huyền tổng kết trong những năm qua mức độ phát triển kinh tế-xã hội của huyện Gia Viễn được đánh giá khá cao so với mức sống trung bình của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 đạt 4,13% thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (4,57%), đứng thứ 4 trên toàn tỉnh.

 

 

Đ/c Lưu Thị Huyền- Ủy viên BTV Huyện ủy – PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 và hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; đồng thời, được phổ biến những điểm mới trong quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018; hướng dẫn ghi phiếu và biểu tổng hợp, báo cáo kết quả. Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 23/9/2018 đến hết ngày 10/12/2018.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về các quy trình thực hiện điều tra, rà soát, từ đó xác định đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019.

Thanh Hà (BPTH)

Bài viết khác