Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy

Thứ tư, 22/02/2017

    Sáng nay (21/2), BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 140, ngày 1/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù.

    Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo 55 cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách các xã đặc thù; 73 doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù; các Huyện ủy, Thành ủy và các xã đặc thù trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kết luận số 21 ngày 17/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.

    Xuất phát từ những khó khăn của cơ sở trong việc xây dựng Nông thôn mới và tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có điều kiện gần gũi, tiếp xúc nhiều hơn với cơ sở, hiểu hơn về tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương; tư vấn, định hướng những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời giúp cán bộ, công chức các cơ quan của tỉnh có thêm kiến thức thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh; ngày 01/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 140 và Quy định số 141 về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với các xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù.

    Với phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết”, sau khi Quyết định số 140, Quy định số 141 được ban hành, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức làm điểm tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh.

    Thông qua việc quán triệt, triển khai, đa số các cấp uỷ, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều đồng tình cao với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm giúp các xã đặc thù có điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.


Các đại biểu dự Hội nghị

    Theo đó, các cơ quan, đơn vị phụ trách đã thực hiện nghiêm túc sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu đã tích cực, chủ động phối hợp với xã và doanh nghiệp kết nghĩa khảo sát toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó nắm chắc những thuận lợi, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình xây dựng Nông thôn mới của xã. Từ đó, bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những nội dung công việc trọng tâm cần thực hiện của cơ quan, đơn vị, của doanh nghiệp và của từng xã đặc thù phải triển khai trong từng tháng, quý, cả năm 2016 và những năm tiếp theo.

    Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực quán triệt, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong Hiệp hội tham gia kết nghĩa; căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ các xã đặc thù trong việc phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

    Các Doanh nghiệp kết nghĩa nêu cao tinh thần trách nhiệm và có những việc làm thiết thực để tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù có hiệu quả trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Sau một năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng giá trị trên 22,5 tỷ đồng.

    Đối với các xã đặc thù, thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời cũng tạo ra động lực, khí thế mới giúp cho các xã đặc thù khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực để vươn lên phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới.

    Trong quá trình triển khai, nhiều xã đã chủ động rà soát, đánh giá  những thuận lợi, nhất là những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực của địa phương; tích cực trao đổi, bàn bạc với cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa để thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng tháng, quý để triển khai thực hiện. Với sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các xã đặc thù, năm 2016 đã có 06 xã đặc thù vươn lên đạt chuẩn Nông thôn mới.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù. Đồng thời nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Quyết định 140 bước đầu tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở Ninh Bình. Qua đó, khẳng định, đây là một chủ trương trúng, đúng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hướng về cơ sở, góp phần đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI vào cuộc sống.

    Phát huy những kết quả đã thực hiện và những bài học kinh nghiệm đã được rút ra qua 1 năm triển khai thực hiện; nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế. Để tiếp tục chỉ đạo tốt hơn, có hiệu quả hơn Quyết định 140 trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa và các xã có tính chất đặc thù cần quán triệt nghiêm túc và thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng, đó là:

    Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã cần tiến hành rà soát việc tổ chức phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo trong phối hợp phải rõ vai trò, vị trí, nội dung công việc trên tinh thần bám sát các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới; lấy việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới làm mục tiêu, làm thước đo trong sự phát triển của các xã đặc thù và hướng đến mục tiêu là giúp đỡ các xã đặc thù vươn lên phát triển.

    Trong năm 2017, tập trung cho 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

    Tiếp tục thực hiện với phương châm “xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp là cần thiết”, các xã đặc thù cần phải chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đến các chi bộ, thôn, xóm để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt đúng tinh thần và ý nghĩa chủ trương của tỉnh. Từ đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

    Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách xã đặc thù phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, trong thực hiện cần “sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm”.

    Đối với các doanh nghiệp kết nghĩa, căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để giúp đỡ, hỗ trợ xã đạt hiệu quả thiết thực.

    Các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã đặc thù triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban chuyên môn thường xuyên sâu sát địa bàn được phân công phụ trách giúp các xã đặc thù kịp thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

    Nhân dịp này, 25 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 140 ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị

 


Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành trao Bằng khen cho lãnh đạo các doanh nghiệp

 


Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các xã đặc thù

    Mai Dung (nbtv.vn)

 

Bài viết khác