Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị quy hoạch chung thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn

Thứ năm, 05/01/2017

    Sáng 15/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quy hoạch chung thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn.

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

    Theo định hướng quy hoạch tổng thể các đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh, huyện Kim Sơn đã lập quy hoạch chung trong đó xác định thị trấn Bình Minh là đô thị loại 5 và sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kim Sơn; thị trấn Phát Diệm sẽ trở thành đô thị loại 4 và là thị xã trực thuộc tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2015-2020.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn thuyết minh tóm tắt quy hoạch chung thị trấn Bình Minh và thảo luận về các nội dung: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng, định hướng phát triển đô thị… Các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung vào các giải pháp nhằm xây dựng thị trấn Bình Minh trở thành một đô thị thương mại, dịch vụ, đô thị đầu mối giao thông nhưng phải phù hợp với Nghị quyết 1210 năm 2016 của Quốc hội.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch yêu cầu quy hoạch chung thị trấn Bình Minh phải phù hợp với các quy hoạch của các ngành khác và bám sát vào các quy định của Nhà nước.

    Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về phân loại đô thị rà soát, đối chiếu các tiêu chí để quy hoạch chung thị trấn Bình Minh phù hợp với đô thị loại 5. Xem lại các hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu để trình UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị sửa đổi cho phù hợp.

    Yêu cầu huyện Kim Sơn tiếp tục cập nhật các quy định, văn bản của Trung ương để phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch thị trấn Bình Minh là Trung tâm kinh tế chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế biển.

Việt Cường (nbtv.vn)

Bài viết khác