Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ tư, 13/11/2019

Sáng 11/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến qua truyền hình trực tiếp.

Hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại điểm cầu huyện Gia Viễn có đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, UVBCH Đảng bộ huyện, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Trưởng, phó các phòng ban, ngành đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tập trung quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -  Chủ tịch HĐND tỉnh đã triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất - UVBTVTU - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai những nội dung cơ bản trong Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác