Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ năm, 12/01/2017

Sáng nay, (3/1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. 

 

    Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  trực tiếp truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

    Hội nghị đã được nghe Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị số 05- CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị và truyền đạt nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

    Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề: Về con đường của cách mạng Việt Nam; về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng văn hóa và con người; về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng...

    Đồng thời phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.


GS - TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt chuyên đề

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một Di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách và thời đại Hồ Chí Minh.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Hội nghị học tập chuyên đề lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực và bổ ích, nhất là trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó tạo niềm tin, cổ vũ, động viên từng địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ Đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động sáng tạo; nắm bắt, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được chú trọng và thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

    Căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu các chủ đề theo từng năm, từng quý. Trên cơ sở đó các tổ chức đảng, các chi bộ, các cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, liên hệ với tình hình cụ thể của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch, phương hướng thực hiện cho phù hợp.

    Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao.

    Trên cơ sở nghiên cứu, học tập chuyên đề tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm; gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

    Tổ chức thật tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, bắt đầu thực hiện đại trà trong toàn tỉnh từ tháng 2 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng thông qua học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

 Minh Thúy (nbtv.vn)

Bài viết khác