Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ hai, 13/02/2017

   Chiều 08/2, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV.

    Đồng chí Trần Hồng Quảng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Giám đốc một số Sở, ngành liên quan.    Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Mai Hoa đã trình bày dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày vào trung tuần tháng 3/2017. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm 2017 – 2021; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 3 năm 2017 – 2019; dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020; dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

    Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất tên các Nghị quyết, đồng thời làm rõ tính cần thiết, nội dung các dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp; đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Để chuẩn bị cho kỳ họp, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. UBND tỉnh xem xét, chuẩn bị các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện, gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Các tổ đại biểu chuẩn bị các ý kiến tham gia, đóng góp vào thành công của kỳ họp.

Linh Nhâm (nbtv.vn)

Bài viết khác