Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị lấy ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ tư, 22/02/2017

   Chiều nay (20/2), đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị của UBND tỉnh để lấy ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV.

    Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; các huyện, thành phố.


Quang cảnh Hội nghị

    Đóng góp vào dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 là gần 29.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn là 11,4% đến năm 2020 đạt 8.270 tỷ đồng. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tích cực. Chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 là 313 tỷ đồng. Trong đó, đảm bảo ưu tiên dành nguồn lực chi đầu tư phát triển, đảm bảo chi thường xuyên, chi cho con người, an sinh xã hội...

    Cho ý kiến vào dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020, các đại biểu thống nhất việc phân bổ nguồn vốn đầu tư phải bảo đảm những nguyên tắc chung như: Đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước; cân đối tập trung, có trọng điểm; đồng thời đảm bảo khả năng trả nợ xây dựng cơ bản và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

    Các đại biểu cũng nhất trí với dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

    Về dự thảo tờ trình một số chính sách xây dựng Nông thôn mới áp dụng cho các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020, các đại biểu nhất trí với một số chính sách hỗ trợ các xã nói trên được áp dụng theo chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới như: Hỗ trợ xây mới nhà văn hóa thôn; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; đào tạo nghề; đấu giá đất... Nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ được thực hiện theo quy định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.


Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến ghi nhận, đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu đối với các nội dung sẽ trình tại kỳ họp tới của HĐND tỉnh. Đồng chí giao Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu ý kiến về việc quyết định kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình; về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, trên cơ sở đó tính toán để sửa đổi dự thảo cho phù hợp, chú ý bổ sung tỷ lệ phân chia các lĩnh vực đảm bảo theo đúng quy định.

    Đối với các ý kiến góp ý về nguồn lực hỗ trợ các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình quan điểm cho phép thành phố hưởng cơ chế đấu giá đất như các xã xây dựng NTM đã được quy định tại Nghị quyết số 34 ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

    Đối với các ý kiến khác, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, để tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh thẩm định để chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ IV, HĐND tỉnh khóa XIV.

Linh Nhâm (nbtv.vn)

Bài viết khác