Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị- xã hội huyện trong việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018

Thứ hai, 11/11/2019

Chiều ngày 8/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện Quy định 124 - QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (Quy định 124).

Về dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Đình Hùng - UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Mai Thị Kim Dung - Chủ tịch UBMTTQVN huyện - Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Các đại biểu dự hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị- xã hội huyện trong việc thực hiện Quy định 124 và dự kiến phân công các đơn vị giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo Quy định.

Chương trình phối hợp công tác nhằm tạo thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Về nội dung tập trung quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; Quy định số 124 -QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và qua việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị, thông tin giám sát...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt namvà các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác