Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII

Thứ năm, 05/01/2017

    Sáng nay (22/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

    Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh; Bí thư các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ, Đảng viên thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

    Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII. Nội dung này được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài PT&TH Ninh Bình để các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cùng học tập, nghiên cứu, quán triệt và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn theo dõi.


Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII đã bàn và quyết định một số chủ trương lớn, quan trọng mang tầm chiến lược và cấp bách về đổi mới mô hình tăng trưởng, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Sau hội nghị hôm nay, nhiệm vụ của các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở là tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Do vậy, các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức việc học tập và quán triệt Nghị quyết theo đúng hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy; đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, sâu sắc; chú ý đến việc dành thời gian thỏa đáng để thảo luận các chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.


Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

    Trong buổi sáng nay, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4. Đó là: Nghị quyết số 05, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; và Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

    Buổi chiều, các đại biểu dự hội nghị nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII; Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII; thảo luận về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tư của BCH TW Đảng khóa XII.

Mai Dung (nbtv.vn)

Bài viết khác