Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị Giao ban Quý II công tác thực hiện Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024

Thứ ba, 11/06/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 11/6, Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Giao ban Quý II công tác thực hiện Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024.

Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện tiếp tục được triển khai theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND tỉnh, huyện và đạt được những kết quả tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm. Công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận TTHC và giao dịch hành chính với các cơ quan nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện xây chính quyền số, chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được đầu tư và phát triển, mạng viễn thông, mạng internet cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, 100% cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý công việc qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice đảm bảo theo tiến độ, thời gian quy định. Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, chủ động ứng dụng CNTT trong công việc góp phần hỗ trợ tốt công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm đến việc chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ gắn với CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp giúp triển khai hiệu quả trong thời gian tới, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; thực hiện tốt các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2024. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn làm ảnh hưởng đến nhóm chỉ số hài lòng của người dânQua đó, thể hiện rõ mục tiêu xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ; quyết tâm cải thiện một cách thực chất để nâng cao các chỉ số về Chuyển đổi số, Đề án 06 và Cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác