Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba, 28/02/2017

   Sáng nay (22/2), đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến vào Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hiện hữu trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh; 1 số sở ngành của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

    Theo quy hoạch chung, các phân khu đô thị 1-1- b, 1-1- c thuộc khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, là nơi tập trung các công trình trung tâm y tế, giáo dục...cùng các dự án, các khu ở, khu dân cư đã được đầu tư xây dựng. Trong đó, phân khu đô thị 1-1- b cải tạo chỉnh trang, thiết kế đô thị, tạo lập khu đô thị hiện hữu hiện đại, văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, lấy sông Vân làm trục cảnh quan chính, kết nối các không gian xanh, tính toán hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chí theo đô thị loại 1. Đối với phân khu đô thị 1-1- c sẽ thực hiện cải tạo chỉnh trang khu vực xã Ninh Tiến, đồng thời tạo lập khu ở đô thị mới với đầy đủ các hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian kiến trúc cảnh quan, thiết lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

    Mục đích của việc lập quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung xây dựng xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đóng góp ý kiến vào Quy hoạch, các đại biểu đánh giá quy hoạch được xây dựng khoa học, cụ thể, chi tiết, đáp ứng được sự phát triển đô thị nói chung, trong đó có đặc trưng của đô thị Ninh Bình là hết sức cần thiết.

    Bên cạnh đó, nêu thêm một số vấn đề cần quan tâm: như việc thành lập chợ thương mại tại khu vực đất thuộc cơ sở sản xuất của tập đoàn kinh tế Xuân Thành, công ty TNHH Giấy Tiến Dũng đã di dời vì khu vực này có nhiều trường học; Xác định rõ vị trí xây dựng cầu dân sinh qua sông Vân và các cây cầu này không chỉ phục vụ giao thông mà còn phải có tính văn hóa; giữ gìn không gian 2 bên đường ĐT 477 để phục vụ du lịch; quan tâm việc cải tạo khu vực chợ Rồng; xây dựng các điểm nhấn 2 bên bờ sông Vân thông qua việc thiết kế các tiểu cảnh phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương...

    Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy là đơn vị tư vấn đã tuân thủ và thực hiện các quy trình về việc xây dựng đồ án này. Đồ án đã cập nhật đầy đủ, chính xác hiện trạng, có sự gắn kết giữa tính khả thi và lâu dài giữa hiện tại với tương lai; Bản đồ thuyết minh sát với hiện trạng, tuân thủ theo Luật Quy hoạch đô thị và triển khai các bước chặt chẽ nên đảm bảo tính sát với thực tế và hướng cải tạo trong tương lai; Trên cơ sở hiện hữu và thực tế, bám với quy hoạch chung của các phân khu, trong đó có quy hoạch trung tâm phù hợp với quy hoạch chung của đô thị Ninh Bình.

    Quy hoạch đã đánh giá được hệ thống công trình hạ tầng và có đề xuất bổ sung quỹ đất xây dựng các công trình xã hội còn thiếu phục vụ nhân dân và theo quy chuẩn quy hoạch và phát triển đô thị. Đồng thời cập nhật được chi tiết các dự án đã và đang triển khai tại thành phố Ninh Bình trong khu vực lập quy hoạch, đề xuất quy hoạch sử dụng đất và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu đề xuất định hướng cảnh quan không gian đô thị cho các khu vực có vai trò là cảnh quan chính cho khu đô thị hiện hữu như sông Vân, khu lâm viên núi Cánh Diều...

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và đơn vị tư vấn quan tâm tới phần cải tạo, chỉnh trang những khu đô thị hiện hữu đã có để giữ lại, phát huy giá trị của những khu phố cũ mang đậm nét văn hóa đặc sắc của thành phố Ninh Bình; nên có kiến nghị đề xuất cụ thể; Đối với những điểm nhấn có thể khai thác được để thành phố Ninh Bình có thể tiệm cận đến thành phố trung tâm, thành phố du lịch, văn hóa, cần quan tâm một số điểm nhấn như sông Vân, khu lâm viên núi Cánh diều, cập nhật việc hình thành cổng tỉnh phía nam (đầu cầu Non nước) để thành 1 tiểu cảnh quan trọng, cảnh quan 2 bên đường ĐT 477, sông Chanh.

    ** Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng nay (22/2), các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020.

    Việc xây dựng Nghị quyết về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất giữa lãnh đạo của tổ chức Đảng với chủ doanh nghiệp và hoạt động của các đoàn thể trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động và doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp cần quan tâm phát triển nhanh về số lượng, nhưng phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp.

    Việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức đoàn thể và phù hợp với điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp; xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng được tiến hành đồng thời với xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tạo cơ sở chính trị vững chắc để công nhân lao động được rèn luyện, học tập, phấn đấu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

    Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề cập một số vấn đề cần quan tâm: Cần xác định rõ là hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; về mục tiêu cần cân nhắc cho phù hợp với từng năm, từng giai đoạn; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục; củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả của tổ chức đảng, đoàn thể hiện có tại doanh nghiệp;

    Cần xây dựng lực lượng cốt cán trong doanh nghiệp để nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể; Quan tâm tới việc kết nạp đảng viên nhất là các chủ doanh nghiệp; Cần bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm của các Ban xây dựng Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; Cần khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Hội Liên hiệp thanh niên, không khuyến khích thành lập Hội phụ nữ; phân định rõ vai trò của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành ủy trong việc thực hiện Nghị quyết; cân nhắc số lượng tổ chức Đảng, đoàn thể thành lập hàng năm...

    Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với dự thảo nghị quyết, đồng thời thống nhất một số nội dung để Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh Nghị quyết: Về bố cục, cơ bản nhất trí;  Về nội dung: Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát lại số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động trên địa bàn cho chuẩn xác về số liệu; Về phần kinh phí hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể cần đánh giá là rất thấp mới phù hợp với thực tế;

    Phần quan điểm, nhất trí với 3 quan điểm như Dự thảo nhưng cần nhấn mạnh việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, ngoài việc phát huy vai trò của tổ chức này trong Doanh nghiệp, còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động; Phần mục tiêu, thêm từ “phấn đấu” trước các mục tiêu, không khuyến khích thành lập Hội Phụ nữ nhưng khuyến khích việc thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Cựu quân nhân, Hội CCB, trọng tâm là phát triển tổ chức Công đoàn.

    Tỷ lệ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đạt trong sạch, vững mạnh từ 50% trở lên, thay cho tỷ lệ 70%. Hàng năm các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ và giải pháp, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp. Trong đó, nên đưa nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp lên nhiệm vụ số 1. Không nên thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này mà nên sử dụng luôn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị và chỉ thành lập Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết.

    Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đủ sức để thành lập và chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp phù hợp là củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong Doanh nghiệp.

    Đối với giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp cần bổ sung thêm nội dung tăng cường thêm cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cung cấp thông tin, tuyên truyền giáo dục cho các Doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo nghề cho lao động. Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các quy trình, quy định về việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên phù hợp với từng loại hình.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với cán bộ diện Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016; công tác thi đua-khen thưởng.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác