Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội LHPN huyện Gia Viễn tập huấn thực hành truyền thông về bảo vệ môi trường tại xã Gia Tân

Thứ hai, 08/07/2024

Sáng 5/7, tại xã Gia Tân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Viễn tổ chức tập huấn thực hành truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường.

Về dự có Bà Nguyễn Thị Hải Bình, chuyên viên chính BTG Hội LHPN TW; bà Nguyễn Thị Tính, Phó Ban Luật pháp chính sách HLHPN tỉnh; Bà Đặng Anh Mỵ, Chủ tịch HLHPN huyện; Ông Đinh Viết Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, bà Đặng Thị Hằng, CT HLHPN xã, 50 cán bộ, hội viên xã Gia Tân đã về dự.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn đã được cung cấp thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật liên quan tới công tác BVMT; Khái niệm về rác thải và ô nhiễm môi trường, thực trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh bình; Phòng, chống rác thải nhựa, nguy cơ tác hại của rác thải, lợi ích của việc phân loại chất thải rắn; các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải theo nguyên lý tuần hoàn.

Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ đã được tập huấn thực hành truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa.

Thông qua buổi tập huấn nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của HVPN và người dân trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và huyện về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác