Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội thảo khoa học "Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững"

Thứ hai, 20/03/2017

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Ninh Bình và Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức "Hội thảo khoa học văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững".

    Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành,  Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học thuộc các Cục, Vụ, Viện của Trung ương và Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, và các huyện, thành phố.


Quang cảnh Hội thảo khoa học văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 25 tái lập tỉnh và chào mừng Lễ hội Hoa Lư; hướng tới kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến tập quyền đầy đủ đầu tiên của Việt Nam.

    Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng - Nhà nước ta hết sức quan tâm đến yếu tố văn hóa, con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đảng ta không ngừng kế thừa, bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

    Trong thời gian qua, nhất là từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, việc xây dựng văn hóa, con người Ninh Bình luôn được chú trọng, thể hiện ở các nội dung trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện. Là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang, địa hình tự nhiên phong phú, cùng bản sắc văn hoá độc đáo, đến nay toàn tỉnh đã có 342/1499 di tích văn hóa vật thể được xếp hạng quản lý, trong đó Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

    Hội thảo là một cuộc hội tụ, tập trung trí tuệ và tâm huyết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương. Những đánh giá, kiến nghị, đề xuất tại hội thảo góp phần nghiên cứu một cách hệ thống, làm rõ hơn, sâu sắc hơn bản sắc văn hoá của vùng đất Ninh Bình, những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp, tiêu biểu, những phẩm chất tốt đẹp của con người Ninh Bình.

    Những đánh giá, khái quát tổng kết, nêu vấn đề sẽ là những gợi mở quan trọng để Ninh Bình có thêm kinh nghiệm, vận dụng trong lãnh đạo, quản lý đề ra những giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc bản địa Ninh Bình, gắn với hoạt động du lịch bền vững để xây dựng và phát triển Văn hóa con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với kiến thức uyên bác, những kinh nghiệm phong phú, lòng nhiệt tình và tâm huyết trong công tác sẽ phát biểu thẳng thắn, sâu sắc, đóng góp quý báu để cuộc Hội thảo thành công tốt đẹp.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội thảo

    Tại Hội thảo, các báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực văn hóa, lịch sử ở Trung ương cùng một số nhà khoa học về văn hóa, lịch sử địa phương tham gia đã tập trung nghiên cứu, đánh giá toàn diện và sâu sắc, làm rõ 3 vấn đề quan trọng về: Truyền thống lịch sử - văn hóa quê hương; Văn hóa, nguồn lực và con người Ninh Bình; lãnh đạo quản lý, chính sách, quy hoạch phát triển bền vững của Ninh Bình, trong đó nhấn mạnh vị trí địa - chính trị, địa - chiến lược của Ninh Bình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rõ quá trình hình thành và bồi tụ, lan tỏa những giá trị truyền thống của quê hương Ninh Bình.

    Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất những ý tưởng, gợi ý đối với tỉnh Ninh Bình để phát huy cao độ các tiềm năng, nguồn lực về văn hóa, con người đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trong đó đề xuất các mô hình, giải pháp phát huy cao độ vai trò, hiệu quả của nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của Ninh Bình từ nay cho đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; đề xuất các mô hình, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cả về phẩm chất, năng lực, số lượng với cấu trúc phù hợp để phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

    Các chuyên gia, nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Quốc gia về “Nhà Đinh và không gian văn hóa Hoa Lư”.

    Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu trực tiếp đầy trách nhiệm tại Hội thảo, đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò và những đóng góp to lớn của văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững của tỉnh trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. 

    Hội thảo đã mở ra các hướng tiếp cận, nghiên cứu tiếp theo phù hợp với thực tiễn của tỉnh Ninh Bình để tiếp tục đổi mới tư duy, hành động thiết thực trong sự phát triển chung của đất nước.

    Đồng chí trân trọng tiếp thu và cảm ơn những ý kiến phát biểu sâu sắc, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực văn hóa, lịch sử ở Trung ương và địa phương.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập hợp các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, biên tập thành Kỷ yếu Hội thảo nhằm giúp cho các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà khoa học trong tỉnh có thêm cơ sở để nghiên cứu, tham mưu, hoạch định, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đề xuất những mô hình, giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi cao trong đời sống xã hội, phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và quy hoạch phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất giá trị nguồn lực văn hóa và con người Ninh Bình. Đồng thời cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác biên tập các tài liệu tuyên truyền về văn hóa lịch sử và con người Ninh Bình.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn sau thành công của Hội thảo, các nhà khoa học và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục liên kết và hợp tác với Ninh Bình hướng tới thực hiện mục tiêu cùng nhau nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của tỉnh.

Trúc Quyên - Minh Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác