Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

HĐND thị trấn Me tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ năm, 20/06/2024

Sáng 20/6, HĐND thị trấn Me tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND thị trấn Me khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn thị trấn Me tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Cán bộ và nhân dân thị trấn nỗ lực phấn đấu, tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế: sản xuất gần 90 ha lúa đông xuân, duy trì 12ha cây màu và cây vụ đông; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm… Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được chăm lo và có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững, công tác quân sự- quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo quyết toán ngân sách thị trấn Me năm 2023 và kết quả thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND thị trấn; thông qua các tờ trình: Tờ trình về việc đề nghị quyết toán ngân sách thị trấn Me năm 2023; Tờ trình về ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 14 HĐND thị trấn Me.

Tại kỳ họp, các đại biểu phát biểu thảo luận, biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn và quyết toán ngân sách thị trấn Me năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác