Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hà Nam cần tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược phát triển

Thứ năm, 12/01/2017

   Sáng ngày 1/1, tại thành phố Phủ Lý, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam (1/1/1997-1/1/2017).

 

    Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trẩn Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ.


Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam

    Sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, Hà Nam đã vươn lên trở thành tỉnh kinh tế phát triển nhanh, quy mô ngày càng lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12% năm; quy mô tổng sản phẩm năm 2016 đạt hơn 38.000 tỷ đồng; bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng, tăng 23 lần so với năm 1997.

    Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 11,7% trong cơ cấu kinh tế. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài có bước tiến vượt bậc. Qua đó góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển nhanh.

    Cùng với đó kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, các khu, cụm công nghiệp; các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, các hoạt động nhân đạo được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.


Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm

    Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong suốt 20 năm qua.

    Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

    Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đồng thời tỉnh cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu, dược phẩm. Bên cạnh đó, cần thu hút đầu tư từ doanh nghiệp các nước công nghiệp phát triển; không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu.

 

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam cần củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông sẽ hình thành trong giai đoạn mới, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế. Tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với Thủ đô Hà Nội. Quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tốt các cam kết với các nhà đầu tư”.

    Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất.

    Cùng với đó, tỉnh cần tập trung phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp thực phẩm; phát triển mạnh chăn nuôi nông hộ, nhóm hộ theo hướng hợp tác xã kiểu mới gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Khuyến khích hộ nông dân thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực trong nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Hà Nam

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm; xây dựng, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, nhất là tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, chống tái nghèo. Thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

    Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

    Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho tỉnh Hà Nam.

(Theo vov.vn)

Bài viết khác