Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời V/v dự Hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Vào hồi 14h00 ngày 07/8/2021, thứ Bảy, tại Hội trường 707 trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 19/08/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác