Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời V/v dự Hội nghị làm việc với các Sở, ngành liên quan và Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh để hoàn thiện Phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch tỉnh (Vào hồi 14h00, ngày 28/4/2022, thứ Năm tại PH 303 tầng 3 UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 28/04/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác