Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử (Vào hồi 15h00 ngày 06/5/2021 - Thứ Năm, tại PH 303 UBND huyện)

Cập nhật: Thứ hai, 17/05/2021

Tải tại đây

Thông báo khác