Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (8h00 ngày 25/4/2022, thứ Hai, tại PH trực tuyến 303 tầng 3, UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 28/04/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác