Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (8h00 ngày 23/4/2021, thứ Sáu, tại PH 303 tầng 3 trụ sở UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 23/04/2021

Tải tại đây

Thông báo khác