Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tiếp và làm việc với Tổ thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh (Vào hồi 13h30 ngày 06/5/2022, thứ Sáu, tại PH 303 UBND huyện)

Cập nhật: Thứ sáu, 06/05/2022

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác