Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Vào hồi 8h00, ngày 11/8/2021, thứ Tư, tại PH 303 UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 19/08/2021

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác