Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác “Dồn điền – Đổi thửa” và hiện đại hoá hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “Dồn điền – Đổi thửa” tại xã Gia Thịnh

Cập nhật: Thứ ba, 25/06/2024
Thông báo khác