Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác “Dồn điền – Đổi thửa” và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “Dồn điền – Đổi thửa” tại xã Gia Lập

Cập nhật: Thứ năm, 16/03/2023

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác