Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của huyện để triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện ( Vào 14h30 ngày 30/4/2021 tại Phòng họp 303, trụ sở HĐND&UBND huyện)

Cập nhật: Thứ năm, 06/05/2021

Tải tại đây

Thông báo khác